En trafikbommar för alla användningsområden

Med en trafikbom kan du kontrollera tillträdet till vissa områden, t.ex. privata områden, parkeringar, campingplatser, hamnar och mycket mer. Dessutom är trafikbommar användbara för att reglera och fördela trafikflöden på allmänna vägar eller när man kommer in på ett företag eller en kommersiell plats.

Det finns många olika konfigurationer som kan anpassas till din specifika situation. Våra trafikbommar är kompatibla med olika automationssystem. Detta gör att trafikbommar öppnas automatiskt eller att du kan öppna den på distans. Våra trafikbommar har en armlängd på upp till 15 meter. Öppningshastigheten kan väljas beroende på armlängden.

Oändliga möjligheter

Om en trafikbommar inte används ofta, t.ex. för att öppna/stänga en ingång endast vid enstaka tillfällen, kan en manuell trafikbom installeras.

I vissa fall är utrymmet begränsat, t.ex. i underjordiska parkeringshus. I sådana fall kan man installera en ledarm eller ett horisontellt hinder så att de fortfarande har nödvändig räckvidd. 

Vill du ha icke-bindande råd för att göra ditt val? Kontakta oss. Beroende på din situation hjälper vi dig att välja rätt typ av barriär.