Upphovsrätten till denna webbplats tillhör Bam Bormet bvba.
E-post: info@bambormet.be

Genom att gå in på och använda denna webbplats godkänner du följande villkor.

Immateriell äganderätt

Denna webbplats innehåll, inklusive varumärken, logotyper, ritningar, data, produkt- eller företagsnamn, texter, bilder etc. skyddas av upphovsrättslagstiftning och ägs av Bam Bormet bvba eller godkänd tredje part.

Ansvarsbegränsning

Informationen i detta dokument är av allmän karaktär. Den har inte anpassats för personliga eller specifika omständigheter och kan därför inte betraktas som personlig, professionell eller juridisk rådgivning till användaren.

Bormet bvba vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att all information som ges är komplett, korrekt, riktig och aktuell. Trots dessa ansträngningar kan informationen innehålla felaktigheter. Om den information som tillhandahålls innehåller felaktigheter eller om viss information inte är tillgänglig, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att korrigera detta.
Bam Bormet bvba kan inte hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador till följd av användning av information som ges på denna webbplats. Kontakta utgivaren för webbplatsen om du hittar felaktigheter i informationen på denna webbplats.

Innehållet på webbplatsen (inklusive länkar) kan när som helst förbättras, ändras eller kompletteras utan föregående information eller meddelande. Bam Bormet bvba lämnar inga funktionsgarantier för webbplatsen och kan under inga omständigheter hållas ansvarig om webbplatsen fungerar dåligt eller är tillfälligt nere eller för något slags skada, varken direkt eller indirekt, som kan uppstå till följd av åtkomst till eller användning av webbplatsen.
Bam Bormet bvba kan under inga omständigheter hållas ansvarig gentemot någon part i synnerhet, varken direkt eller indirekt, eller på något annat sätt för skador som uppstått i huvudsak till följd av användning av denna webbplats eller någon annan webbplats, till följd av länkar eller hyperlänkar inklusive men inte begränsat till förluster, driftavbrott, skador på program eller andra data i datorsystem, eller utrustning, programvara eller något annat i användarens ägo.

Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till webbplatser eller sidor som tillhör tredje part eller indirekt referera till dessa. Placering av länkar till dessa webbplatser eller webbsidor utgör inte ett underförstått godkännande av innehållet.
Bam Bormet bvba förklarar uttryckligen att företaget inte har någon kontroll över innehållet eller annan karakteristik på dessa webbplatser och kan inte på något sätt hållas ansvarigt för innehåll eller karakteristik eller för någon form av skada som uppstår vid användning av dessa.

Tillämplig lag och behörig domstol

Denna webbplats faller under belgisk lag. I händelse av en tvist har tingsrätten i Hasselt exklusiv jurisdiktion.

Integritetspolicy

Bam Bormet bvba tar din integritet på största allvar. Även om det mesta av informationen på denna webbplats är tillgänglig utan att användaren måste uppge personuppgifter, är det möjligt att användare uppmanas uppge personlig information. Denna information används endast med syfte att prenumerera på nyhetsbrevet. Användare kan alltid, kostnadsfritt och på begäran, ogilla användning av personlig information för direkt marknadsföring. Om användaren vill göra detta ska han/hon kontakta Bam Bormet bvba. Personuppgifter överlämnas aldrig till tredje part.

I enlighet med personuppgiftslagen av den 8 december 1992 har användare rätt att ta del av och, om så är nödvändigt, att korrigera personuppgifter. Du kan skicka en skriftlig, daterad och undertecknad begäran, tillsammans med identitetsbevis (kopia på din ID-handling), till Bam Bormet bvba:s post- eller e-postadress för att kostnadsfritt få information om dina personuppgifter. Du kan också be om att korrigera uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta om det är nödvändigt.

Bam Bormet bvba kan samla in anonyma eller sammanställda uppgifter av ickepersonlig natur, såsom typ av webbläsare eller IP-adress, vilket operativsystem du använder eller domännamnet på den webbplats som du använde när du kom till eller lämnade Bam Bormet bvba:s webbplats. Med denna information kan Bam Bormet bvba optimera webbplatsen för dig som användare.

Användningen av cookies

När du besöker vår webbplats kan cookies placeras på din dators hårddisk. Detta enbart för att vi ska kunna anpassa webbplatsen för återkommande besökare. Dessa minifiler eller cookies används inte för att spåra användarens surfbeteende på andra webbplatser. Du kan ställa in webbläsaren så att den blockerar användningen av cookies. Du får då en varning när en cookie installeras eller kan radera cookies från webbplatsen efteråt. Se hjälpfunktionen i webbläsaren om du vill ha mer information om detta.